ΝΕΑ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΔΙΘΆΛΑΜΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΉ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΡΙΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

ΝΕΑ ΥΔΡΟΓΕΏΤΡΥΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΌΜΕΝΑ ΦΊΛΤΡΑ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

ΝΕΑ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΉ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΑΝΎΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

 

ΝΕΑ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΉ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΜΑΝΔΆΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

 

ΝΕΑ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΉ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ